Kompendium wiedzy o wizach do USA

WIZY NIEIMIGRACYJNE
(Opis procedury postępowania)


     Wizy A - Dyplomaci, przedstawiciele rządu
     Wizy B-1 / B-2 - turystyczne i służbowe
     Wizy C-1 - tranzytowe
     Wizy C-1/D - Członkowie załogi samolotu/statku
     Wizy E - Inwestorzy i przedsiębiorcy
     Wizy F i M - studia i nauka w USA
     Wizy G - Organizacje międzynarodowe
     Wizy H - pozwolenie na pracę tymczasową
     Wizy I - Dziennikarze
     Wizy J-1 - Uczestnicy wymiany kulturalno-naukowej
     Wizy L - Pracownicy oddelegowani do oddziału firmy
     Wizy NATO
     Wizy O - Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach
     Wizy P - Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi
     Wizy Q - Uczestnicy Wymiany Kulturalnej
     Wizy R - Przedstawiciele organizacji religijnych

WIZY IMIGRACYJNE

     Permanent Resident Card
     Wizy loteryjne DV (Zielone Karty)
     Wiza narzeczeńska K1


WSTĘP:


      Jeśli jesteś obcokrajowcem, w większości wypadków potrzebujesz wizy, aby móc przebywać w Stanach Zjednoczonych.

      Właściwie to, gwoli ścisłości, powinniśmy mówić o promesie wizowej, którą otrzymujesz w amerykańskiej placówce dyplomatycznej w swoim kraju, wizę sensu stricto dostaniesz (lub nie!) dopiero na lotnisku w USA. Promesa jedynie poświadcza, iż złożyłeś aplikację wizową w ambasadzie bądź konsulacie i że pracownik tychże instytucji uznał Cię za osobę mogącą wjechać do Stanów. Nie dalej jednak niż do tzw. port of entry, to dopiero tam Urzędnik Imigracyjny decyduje o tym czy pozwolić Ci na przebywanie na terenie USA. To także On rozstrzyga o długości Twojego pobytu, nawet jeśli promesę wizową masz wystawioną na 10 lat. Często ludzie mylą te pojęcia i myślą o możliwości 10-letniego pobytu w Ameryce. Nic bardziej błędnego, ważność promesy pokazuje jedynie do kiedy możesz podjąć próbę wjazdu na teren USA. Nawet ostatniego dnia, ale nie później!

     Na warszawskim lotnisku im. F. Chopina uruchomiony został Doradczy Program Imigracyjny, skierowany do pasażerów podróżujących Polskimi Liniami Lotniczymi LOT na trasach pomiędzy Warszawą a Newark, Nowym Jorkiem i Chicago. Podróżni udający się bezpośrednio do tych portów będą mogli przejść wstępną inspekcję, która określi czy dana osoba powinna spodziewać się odmowy prawa wjazdu na terytorium USA.

     UWAGA: Data upływu ważności wizy oraz dozwolony czas pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych to dwa różne terminy. Ważność wizy to okres od daty wydania wizy do daty upływu jej ważności, które widnieją na wizie. W tym czasie wiza może być wykorzystana na podróż do punktu granicznego, aby ubiegać się o wjazd do Stanów Zjednoczonych. Na wizie określona jest ilość wjazdów, od jednego do wielokrotnego, w tym samym celu podróży. Data upływu ważności wizy nie powinna być mylona z długością zezwolenia na pobyt w USA, którą określa urzędnik imigracyjny w punkcie granicznym na formularzu I-94 rejestrującym wjazd i wyjazd.

Więcej informacji znajdziesz na FORUM
Ostatnie tematy w dziale Wybór wizy...:


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname in /home/klient.dhosting.pl/usa/usa.info.pl/public_html/incl/db_forum.php on line 2

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname (trying to connect via tcp://forum.usa.info.pl.mysql.dhosting.pl:3306) in /home/klient.dhosting.pl/usa/usa.info.pl/public_html/incl/db_forum.php on line 2

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname in /home/klient.dhosting.pl/usa/usa.info.pl/public_html/incl/db_forum.php on line 2
Połšczenie nieudane