Kompendium wiedzy o wizach do USA

WIZY NIEIMIGRACYJNE
(Opis procedury postępowania)


     Wizy A - Dyplomaci, przedstawiciele rządu
     Wizy B-1 / B-2 - turystyczne i służbowe
     Wizy C-1 - tranzytowe
     Wizy C-1/D - Członkowie załogi samolotu/statku
     Wizy E - Inwestorzy i przedsiębiorcy
     Wizy F i M - studia i nauka w USA
     Wizy G - Organizacje międzynarodowe
     Wizy H - pozwolenie na pracę tymczasową
     Wizy I - Dziennikarze
     Wizy J-1 - Uczestnicy wymiany kulturalno-naukowej
     Wizy L - Pracownicy oddelegowani do oddziału firmy
     Wizy NATO
     Wizy O - Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach
     Wizy P - Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi
     Wizy Q - Uczestnicy Wymiany Kulturalnej
     Wizy R - Przedstawiciele organizacji religijnych

WIZY IMIGRACYJNE

     Permanent Resident Card
     Wizy loteryjne DV (Zielone Karty)
     Wiza narzeczeńska K1


WSTĘP:


      Jeśli jesteś obcokrajowcem, w większości wypadków potrzebujesz wizy, aby móc przebywać w Stanach Zjednoczonych.

      Właściwie to, gwoli ścisłości, powinniśmy mówić o promesie wizowej, którą otrzymujesz w amerykańskiej placówce dyplomatycznej w swoim kraju, wizę sensu stricto dostaniesz (lub nie!) dopiero na lotnisku w USA. Promesa jedynie poświadcza, iż złożyłeś aplikację wizową w ambasadzie bądź konsulacie i że pracownik tychże instytucji uznał Cię za osobę mogącą wjechać do Stanów. Nie dalej jednak niż do tzw. port of entry, to dopiero tam Urzędnik Imigracyjny decyduje o tym czy pozwolić Ci na przebywanie na terenie USA. To także On rozstrzyga o długości Twojego pobytu, nawet jeśli promesę wizową masz wystawioną na 10 lat. Często ludzie mylą te pojęcia i myślą o możliwości 10-letniego pobytu w Ameryce. Nic bardziej błędnego, ważność promesy pokazuje jedynie do kiedy możesz podjąć próbę wjazdu na teren USA. Nawet ostatniego dnia, ale nie później!

     Na warszawskim lotnisku im. F. Chopina uruchomiony został Doradczy Program Imigracyjny, skierowany do pasażerów podróżujących Polskimi Liniami Lotniczymi LOT na trasach pomiędzy Warszawą a Newark, Nowym Jorkiem i Chicago. Podróżni udający się bezpośrednio do tych portów będą mogli przejść wstępną inspekcję, która określi czy dana osoba powinna spodziewać się odmowy prawa wjazdu na terytorium USA.

     UWAGA: Data upływu ważności wizy oraz dozwolony czas pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych to dwa różne terminy. Ważność wizy to okres od daty wydania wizy do daty upływu jej ważności, które widnieją na wizie. W tym czasie wiza może być wykorzystana na podróż do punktu granicznego, aby ubiegać się o wjazd do Stanów Zjednoczonych. Na wizie określona jest ilość wjazdów, od jednego do wielokrotnego, w tym samym celu podróży. Data upływu ważności wizy nie powinna być mylona z długością zezwolenia na pobyt w USA, którą określa urzędnik imigracyjny w punkcie granicznym na formularzu I-94 rejestrującym wjazd i wyjazd.

Więcej informacji znajdziesz na FORUM
Ostatnie tematy w dziale Wybór wizy...:

> Przeszukiwanie telefonu na granicy
> Ważność wizy czy ESTA?
> ?????? ???????
> ???????? ???? ??????????? ????
> ?????????? ???????
> ????????????? ?????
> ????????? ????????? ??? ????
> ?????? ????? ????? ??????
> ???? ??????
> ?????? ?? ??????????????????? ?????...
> ????? ????? ????????????
> Air Suspension Cadillac
> ???????? ??????? ????????? ? ??????...
> ???????????? ?????????????? ??????
> ??????????? ???? ????????? ????????...


      W Polsce usługi konsularne świadczone są w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie i w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie:

Ambasada Amerykańska w Warszawie (ul. Piękna 12, 00-540 Warszawa; Tel. +48/22 625-1042; Faks: +48/22 504-2039; E-mail: publicwrw@state.gov)obejmuje swoim działaniem województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, lubuskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Rozmowy z konsulem w sprawie wizy nieimigracyjnej w Ambasadzie w Warszawie wyznaczane są w godzinach 7:30 - 11:30, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem polskich i amerykańskich świąt oraz ostatniego roboczego piątku każdego miesiąca. W sezonie wiosenno-letnim, rozmowy odbywają się również po południu. Ambasada w Warszawie rozpatruje wszystkie kategorie wiz imigracyjnych dla mieszkańców całej Polski.

Konsulat Generalny w Krakowie (ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków; Faks: +48/12 424-5103; E-mail: krakowNIV@state.gov) zajmuje się tylko wizami nieimigracyjnymi i obejmuje województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie śląskie i świętokrzyskie. Dział Wiz Nieimigracyjnych w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie jest czynny w godzinach 8:30 - 11:30 oraz 14:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem polskich i amerykańskich świąt oraz ostatniego piątku każdego miesiąca.

     Istnieją dwie kategorie wiz amerykańskich: imigracyjne i nieimigracyjne. Te pierwsze są przeznaczone dla osób, które zamierzają żyć w USA na stałe. Nieimigracyjne dotyczą ludzi, którzy chcą przebywać na terenie Stanów czasowo - w celach turystycznych, medycznych, studiować w tym kraju lub pracować przez pewien okres.

WIZY NIEIMIGRACYJNE:

     Prawo amerykańskie wymaga, aby osoby starające się o wizę nieimigracyjną udowodniły, iż nie mają intencji emigracji do USA. Ustawa o imigracji mówi jednak, że każda osoba jest z góry uważana za potencjalnego imigranta do czasu, aż przekona konsula, iż nim nie jest. Większość z tych aplikantów, którym odmówiono wydania wizy, nie była w stanie spełnić tego wymagania.

     Niestety, decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania wizy (zwłaszcza turystycznej) nie podlega jakimś trwałym i konkretnym zasadom. Częstymi bywają sytuacje, gdy osoby o podobnej sytuacji, o takim samym "przygotowaniu" do spotkania z konsulem (tzn. posiadający takie lub inne dokumenty) otrzymują rozbieżne decyzje!

Najważniejszym źródłem aktualnych informacji na temat wiz nieimigracyjnych jest strona ambasady USA


Procedura ubiegania się o wizę nieimigracyjną wygląda następująco:

  Krok 1
       Aby określić typ wizy należy przeczytać informacje o Najczęściej występujących wizach nieimigracyjnych . Znajdą tam Państwo informację o wymaganiach dotyczących danego typu wizy. Należy wybrać typ wizy pasujący do Państwa sytuacji.

  Krok 2
       Gdy określą Państwo typ wizy należy uiścić opłatę wizową. Strona z rodzajem wiz i opłat za rozpatrzenie podania podaje wysokość opłat.

       Aby zapłacić opłatę wizową należy przeczytać informacje na stronie Formy Płatności/Dokonanie Opłaty Wizowej . Na tej stronie dowiedzą się Państwo jak dokonać opłaty wizowej. Po dokonaniu opłaty należy zachować jej numer aby umówić się na rozmowę z konsulem.

  Krok 3
       Następnie należy wypełnić wniosek wizowy DS-160 . Należy zapoznać się z instrukcjami umieszczonymi na stronie Wypełnienie formularza DS-160 . Wszystkie informacje muszą być poprawne i dokładne. Po wysłaniu formularza nie można już robić żadnych poprawek. Jeśli potrzebują Państwo pomocy należy skontaktować się firmami typu (Work Family). Prosimy o zachowanie numeru Państwa wniosku DS-160, który będzie potrzebny by umówić się na rozmowę z konsulem.

  Krok 4
       To już prawie wszystko by umówić się na rozmowę z konsulem!

       Wystarczy tylko założyć profil w systemie wizowym. Prosimy kliknąć na ten link i następnie na „Nowy Użytkownik”.

       Należy wypełnić wszystkie pola i stworzyć hasło. Gdy znajdą Państwo w systemie ukaże się panel sterowania. Prosimy kliknąć na link Wyznacz spotkanie po lewej stronie menu.

  To początek procesu wyznaczania terminu rozmowy z konsulem. Wymagany jest:

  • Numer Państwa paszportu,
  • Numer opłaty wizowej z Banku Pocztowego lub z systemu płatności internetowej SOFORT. (kliknij tutaj po pomoc jak znaleźć numer opłaty wizowej),
  • 10-ciocyfrowy numer kodu kreskowego z wniosku wizowego DS-160.

  Po zgromadzeniu tych danych należy wybrać typ wizy, wprowadzić dane personalne, dodać osoby towarzyszące w podróży (jeśli takie są), wybrać miejsce odbioru dokumentów, potwierdzić numer opłaty wizowej oraz wybrać dzień i godzinę spotkania z konsulem.

  Krok 5
  Należy udać się do Ambasady Stanów Zjednoczonych . w dniu i o godzinie umówionej rozmowy. Należy zabrać ze sobą: Ambasady Stanów Zjednoczonych, wydruk potwierdzenia daty umówionej rozmowy, wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160, zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, ważny paszport i poprzednie paszporty oraz, potwierdzenie dokonania opłaty wizowej, dodatkowe dokumenty zgodne z kategorią wizową:

  Krok 6
  Jeśli wiza zostanie wydana paszport z wizą będzie przesłany do miejsca odbioru dokumentów wybranym przez Państwa podczas umawiania terminu rozmowy z konsulem w systemie.
Wizy A-1/A-2/A-3 - Dyplomaci, przedstawiciele rządu oraz ich personel pomocniczy

     Rodzaj wizy, o jaką ubiega się dyplomata lub pracownik rządowy uzależniony jest od celu wizyty w USA. Aby osoba ubiegająca się o wizę A-1 lub A-2 zakwalifikowała się do jej otrzymania, powinna podróżować do Stanów Zjednoczonych w charakterze przedstawiciela swojego rządu i prowadzić działalność wyłącznie z tym związaną. Fakt, że w danej organizacji rząd ma udziały lub sprawuje nad nią nadzór, nie oznacza, że osoba ubiegająca się o wizę kwalifikuje się do uzyskania wizy w kategorii A. Konkretne obowiązki ubiegającego się o wizę czy zadania powierzone mu do wykonania muszą mieć charakter właściwy dla oficjalnych działań rządu.

     Kategoria A-3 przeznaczona jest dla personelu pomocniczego posiadaczy wiz A-1/A-2


> Na sprawy związane z wizami kategorii A przeznaczony jest na FORUM dział: Pozostale wizy nieimigracyjne
> Powrót do listy wiz


Wizy B-1/B-2 - Osoby wyjeżdżające służbowo (B-1) lub turystycznie bądź w celu podjęcia leczenia (B-2)

     Wiza turystyczna jest wizą nieimigracyjną. Dla osób udających się na pobyt tymczasowy do Stanów Zjednoczonych w celach służbowych właściwa jest wiza B-1, dla podróżujących w celach turystycznych lub na leczenie - wiza B-2. O wizy tego typu należy się ubiegać, jeśli podróż ma na celu: rozmowy ze wspólnikami w interesach, udział w spotkaniu biznesowym, lub konferencji naukowej, uregulowanie spraw majątkowych czy też negocjacje kontraktów. O wizy tego rodzaju powinny ubiegać się również osoby podróżujące do USA w celach rekreacyjnych, w tym: turystycznie, dla rozrywki, w odwiedziny do przyjaciół lub krewnych, wypoczynkowo, a także na leczenie.

     Osoby ubiegające sie o wizy turystyczne powinny udowodnić, że kwalifikują się do ich uzyskania w świetle zapisów Aktu o Imigracji i Obywatelstwie. Przepisy imigracyjne przewidują, iż każda osoba ubiegająca się o wizę na pobyt czasowy jest potencjalnym imigrantem dopóki nie wykaże, iż:

 1. udaje się do USA w celach służbowych, turystycznych lub podjęcia leczenia;
 2. planuje pobyt tymczasowy;
 3. posiada środki finansowe na pokrycie wydatków w USA;
 4. mieszka na stałe poza Stanami Zjednoczonymi oraz łączą ją z krajem zamieszkania trwałe więzi. Nie istnieją precyzyjne kryteria oznaczające pojęcie "trwałe więzi". Odnoszą się one do powiązań rodzinnych, społecznych, ekonomicznych i in.

     Najczęściej zadawanymi pytaniami na rozmaitych forach są te dwa: "Jakie mam szanse na otrzymanie wizy turystycznej?", a także "Jak się przygotować do rozmowy, w jaki sposób przekonać konsula, jakie dokumenty zabrać ze sobą?".

     Na pierwsze pytanie odpowiedzi nie ma i nawet pytać nie ma sensu! Jak już wspomniałem, otrzymanie promesy wizowej zależy od suwerennej, a często subiektywnej decyzji konsula. Wydaje się jednak, iż najważniejszym czynnikiem jest tzw. pierwsze wrażenie, które zrobimy, albo i nie zrobimy, na urzędniku amerykańskim. Dopiero w następnej kolejności wypadałoby postawić zawartość wniosku/-ów wizowych, a jeszcze dalej wartość dokumentów, które tak skrzętnie gromadziliśmy i przywieźliśmy do konsulatu w wielkiej torbie.

     Przekonać konsula najpewniej może osoba zadbana (tak, tak, to nie żart, nawet takie sprawy trzeba czasami przypominać...), schludnie, ale nie nazbyt przesadnie elegancko ubrana, zachowująca spokój, opanowana, konkretnie odpowiadająca na zadawane pytania. Ja bym dodał jeszcze: sprawiająca wrażenie swobodnego stosunku do tego, czy wizę otrzyma, czy też nie.      W umówionym dniu stawiamy się we właściwej sekcji konsularnej z odpowiednimi dokumentami, a w czasie rozmowy konsul decyduje czy możemy otrzymać "wizę wjazdową" do USA. Osoby, które przyjdą na rozmowę z konsulem do Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie spędzą w niej co najmniej kilka godzin.
Osoby w wieku od 14 do 79 lat obowiązkowo muszą poddać się procedurze pobrania odcisków palców wskazujących obu rąk.

     Paszport z wizą zostaje wysłany pod nasz adres domowy za pośrednictwem firmy kurierskiej i trwa to od 5 do 10 dni roboczych. Tylko w wyjątkowych wypadkach - nagłej choroby lub śmierci członka rodziny w USA - można odebrać go tego samego lub następnego dnia osobiście.

     Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę nie kwalifikuje się do jej otrzymania, dostanie pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy wydania wizy, a jej paszport zostanie zwrócony na miejscu. Osoba taka może się starać o przyznanie wizy ponownie nawet następnego dnia po odmowie, jednak Ambasada zaleca, aby osoby, którym wizy odmówiono, odczekały rok, zanim złożą nowy wniosek, chyba że zaszła istotna zmiana w ich sytuacji, aby ubiegać się o wizę wcześniej.


Jakie dokumenty, poświadczające silne związki z Polską, przygotować?

     Najważniejszą kwestią jest uświadomienie sobie, że choćby najlepiej przygotowane i najbardziej wiarygodne dokumenty stanowią raczej wzmocnienie psychiczne, niż rzeczywistą wartość. Rozmowa zazwyczaj trwa krótko, często pytania są zaskakująco nie związane ze sobą, a wiza jest przyznawana lub odmawiana na podstawie ogólnego wrażenia, jakie pozostawił po sobie aplikant. Nigdy nie należy samemu wychodzić z inicjatywą pokazywania dokumentów, a uczynić tak tylko i wyłącznie na prośbę konsula.
     Jeśli jednak zależy nam na także takim przygotowaniu się do spotkania z konsulem, najczęściej kandydaci zabierają ze sobą zaświadczenia o zarobkach w pracy, akty własności wszelakiej, dokumenty poświadczające obowiązki kredytowe, wyciągi z kont, studenci powinni mieć w pogotowiu legitymację, indeks. Pamiętajmy, że to wszystko jest tylko teorią!
Na pewno nie zaszkodzi mieć ze sobą zaproszenie ze strony amerykańskiej w postaci Affidavit of Support - forma I-134.

     Proszę pamiętać, iż tylko nasz sponsor, osoba, która wystawiała zaproszenie, ma prawo do zapytania konsula via e-mail co było powodem odmowy wydania wizy.

     Osoby planujące wyjazd do Stanów Zjednoczonych w celach służbowych, tj. na spotkania naukowe lub biznesowe, konferencje, sympozja lub szkolenia muszą ustalić termin swojego spotkania z konsulem i stawić się na nie.

     Aby ubiegać się o wizę "business" należy zgromadzić dokumenty wymagane w przypadku starania się o wizę turystyczną oraz:
 1. zaproszenie na papierze firmowym właściwej instytucji w Stanach Zjednoczonych;
 2. pismo z polskiej firmy delegującej na wyjazd, w którym podane będą: stanowisko, staż pracy, wysokość wynagrodzenia oraz cel wizyty w USA osoby ubiegającej się o wizę;
 3. dokumenty na temat polskiej firmy delegującej:
  • kserokopie regonu, wyciągu z rejestru handlowego bądź zezwolenia na działalność gospodarczą;
  • kserokopię ostatniej deklaracji do ZUS wykazującej ilość zatrudnionych osób wraz z kserokopią przelewu na ZUS za ten miesiąc;
  • kserokopie przelewów podatkowych (VAT i dochodowy) firmy z ostatnich trzech miesięcy.

     Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę delegowana jest przez firmę o kapitale wyłącznie zagranicznym, wystarczy przedstawić tylko kserokopie regonu i wyciągu z rejestru handlowego.

     Osoby planujące uczestnictwo w konferencji naukowej bądź wizytę w amerykańskiej uczelni lub instytucji naukowej, oprócz dokumentów standardowych muszą dostarczyć:
 • zaproszenie na papierze firmowym amerykańskiej instytucji zapraszającej lub pisemne potwierdzenie uczestnictwa w konferencji bądź sympozjum;
 • pismo z polskiej naukowej instytucji delegującej (np. uniwersytetu, instytutu badawczego itp.), w którym podane będą: stanowisko, staż pracy, wysokość zarobków oraz cel wizyty w USA osoby wyjeżdżającej.

Uczestnicy imprez sportowych, oprócz dokumentów podstawowych, muszą dostarczyć :
 • zaproszenie od organizatorów zawodów, na którym wymienione są nazwiska wszystkich wyjeżdżających osób;
 • pismo od polskiego związku sportowego danej dyscypliny sportu, zawierające nazwiska wszystkich uczestników zawodów oraz określające ich rolę w reprezentacji;
 • udokumentowany przebieg kariery sportowej, np. wycinki prasowe, potwierdzone uczestnictwo w podobnych zawodach, stare paszporty, itp.


Więcej informacji na temat wiz B-1 znajdziesz na stronie ambasady USA

> Powrót do listy wiz

Więcej informacji znajdziesz na FORUM
Ostatnie tematy w dziale
Wiza turystyczna i służbowa:

> Wiza turystyczna
> procedura dropbox? odciski były pob...
> Problem z rejestracją na ustraveldo...
> ile czeka się na B2?
> Wiza po nielegalnym pobycie
> Odmowa wizy b2 ponieważ powinnam si...
> Szanse na ESTA/wizę po odmowach i f...
> Pobyt dłuższy niż na wniosku ds160
> Esta, a powrót do usa na wizie b1
> Odmowa Esta, a odnowienie b1/b2
> zakaz wejscia do samolotu podczas k...
> Szansa na wizę turystyczna
> Wiza / odmowa
> Rozpoczęcie produkcji w USA
> Wiza turystyczna
Wizy tranzytowe C-1

     Osoby będące w Stanach Zjednoczonych przejazdem powinny posiadać wizy C-1. Podróżni z państw objętych umową o ruchu bezwizowym ze Stanami Zjednoczonymi są zwolnieni z tego obowiązku. Posiadacze wiz B-1/B-2 nie muszą ubiegać się o wizę C-1. Osoby ubiegające się o wizy tranzytowe muszą udowodnić, że kwalifikują się do ich uzyskania w świetle zapisów Aktu o Imigracji i Obywatelstwie. Przepisy imigracyjne przewidują, iż każda osoba ubiegająca się o wizę na pobyt czasowy jest potencjalnym imigrantem dopóki nie wykaże, iż:

          - będzie jedynie przejazdem na terytorium Stanów Zjednoczonych;
          - posiada środki finansowe na pokrycie wydatków w USA;
          - zamieszkuje na stałe poza Stanami Zjednoczonymi oraz łączą ją trwałe więzi z krajem zamieszkania. Nie ma precyzyjnych kryteriów oznaczających
             pojęcie "trwałe więzy". Odnoszą sie one do powiązań rodzinnych, społecznych, ekonomicznych i in.


> Na sprawy związane z wizami kategorii C-1 przeznaczony jest na FORUM dział: Pozostale wizy nieimigracyjne
> Powrót do listy wizWizy C-1/D - Członkowie załogi samolotu lub statku

     Członkowie załogi statku lub samolotu kwalifikują się do uzyskania wizy w szczególnej kategorii w zależności od zakresu wykonywanych obowiązków i prac. Grupy składające się z pięciu lub więcej członków załogi samolotu lub statku muszą umówić się na grupowe spotkanie z konsulem.

Więcej informacji na temat wiz C-1/D znajdziesz tutaj


> Na sprawy związane z wizami kategorii C-1/D przeznaczony jest na FORUM dział: Pozostale wizy nieimigracyjne
> Powrót do listy wizWizy E-1/E-2 - Inwestorzy i przedsiębiorcy

     O wizy nieimigracyjne dla przedsiębiorców i inwestorów mogą ubiegać się obywatele państw, które zawarły ze Stanami Zjednoczonymi umowę o handlu i żegludze morskiej. Osoby te udają sie do USA, aby prowadzić działalność handlową na dużą skalę, w tym również w sferze usług i technologii, a wymiana odbywa się głównie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a państwem będącym stroną tej umowy lub aby rozwinąć i kierować działalnością przedsiębiorstwa, w którym dany obcokrajowiec zainwestował lub inwestuje kapitał o znacznej wartości.


Wymogi stawiane osobom ubięgającym się o wizy dla przedsiębiorców (E-1)


- Osoba ta powinna być obywatelem państwa objętego umową o handlu ze Stanami Zjednoczonymi.
- Firma handlowa w Stanach Zjednoczonych, w której będzie ona pracować, musi pochodzić z państwa objętego tą umową.
- Międzynarodowa wymiana handlowa musi być "znaczna" w tym sensie, że handel zachodzi ciągle i na dużą skalę.
- Wymiana handlowa musi odbywać się głównie między Stanami Zjednoczonymi a państwem objętym układem, co oznacza, że ponad 50 procent międzynarodowych
    obrotów handlowych, o których tu mowa, musi zachodzić między Stanami Zjednoczonymi a państwem, którego obywatelem jest osoba ubiegająca się o wizę.
- Osoba ubiegająca się o wizę musi zajmować stanowisko kierownicze albo posiadać bardzo wyspecjalizowane umiejętności, które są niezbędne do efektywnego
    działania firmy. Inni pracownicy wykwalifikowani lub niewykwalifikowani nie mogą otrzymać wizy tego rodzaju.
- Osoba ubiegająca się o wizę nie może posiadać zamiarów pozostania na terenie USA po wygaśnięciu statusu E-1.


Wymogi stawiane osobom ubięgającym się o wizy dla inwestorów (E-2)


- Inwestor, osoba fizyczna lub prawna, powinna pochodzić z państwa objętego umową o handlu ze Stanami Zjednoczonymi.
- Osoba ubiegająca się o wizę już zainwestowała kapitał lub jest w trakcie wnoszenia inwestycji.
- Inwestor powinien posiadać kontrolę nad zasobami finansowymi przedsiębiorstwa, a inwestycja powinna mieć charakter komercyjny. Kapitał nie może
    pochodzić z kredytów zabezpieczonych aktywami przedsiębiorstwa, ktorego dotyczy inwestycja.
- Inwestycja dotyczy przedsiebiorstwa rzeczywiście działającego na rynku. Nie są brane pod uwagę inwestycje oparte na spekulacji lub nie wykazujące żadnej
    działalności. Wolne środki na rachunku bankowym lub papiery wartościowe nie są uznawanie za inwestycję.
- Inwestycja musi być znaczna i powinna zapewnić rentowną działalność przedsiębiorstwa. W przypadku przedsięwzięć nie wymagajacych dużych nakładów
    finansowych, procentowy udział tej inwestycji w wartości całego przedsięwzięcia powinien być wysoki. Jesli przedsięwzięcie ma charakter wysokonakładowy,
    procentowy udział inwestycji może być niższy.
- Inwestycja nie może być bliska progu opłacalności. Musi przynosić dochód znacznie przewyższający koszty utrzymania inwestora i jego rodziny lub musi
    pozytywnie wpływać na gospodarkę USA.
- Osoba ubiegająca się o wizę posiada wystarczający potencjał, by rozwinąć przedsiębiorstwo i nim zarządzać.
- Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę nie jest głównym inwestorem, powinna zajmować stanowisko kierownicze, albo posiadać specjalistyczną wiedzę.
    Inni pracownicy, w tym wykwalifikowani, nie mogą otrzymać wizy tego rodzaju.
- Osoba ubiegająca się o wizę nie może posiadać zamiarów pozostania na terenie USA po wygaśnięciu statusu E-2.

Więcej informacji na temat wiz E-1/E-2 znajdziesz tutaj


> Na sprawy związane z wizami kategorii E przeznaczony jest na FORUM dział: Pozostale wizy nieimigracyjne
> Powrót do listy wizWizy studenckie: F-1, M-1

     Wizy F-1 otrzymuje większość studentów zagranicznych w USA, przyznawane są one studentom uniwersytetów, college'ów, seminariów duchownych, uczniom szkół podstawowych i średnich oraz osobom kształcącym się na specjalnych kursach dokształcających (w tym językowych, np. intensywnych kursach angielskiego). Wizy F-1 są przeznaczone dla osób, które finansują swoją edukację same lub ze źródeł prywatnych (włącznie ze stypendiami uczelnianymi).
Uczniowie klas 9-12 (przybliżony wiek 14-18 lat) posiadający wizę F-1 mogą kształcić się w szkołach publicznych w okresie nie dłuższym niż rok. Zanim jednak otrzymają wizę powinni przedstawić dowody na uiszczenie pełnej, niesubsydiowanej kwoty czesnego. Wymóg ten nie dotyczy uczniów planujących naukę w prywatnych szkołach podstawowych i średnich.

     Wiza M-1 przeznaczona jest dla studentów szkół zawodowych i ogólnie nie-akademickich. Dostają ją studenci na przykład dwuletnich szkół technicznych i zawodowych (vocational schools and technical colleges).

UWAGA: Studentom, którzy otrzymali środki na studia od fundacji rządowych i prywatnych (np. stypendium Fulbrighta) przyznawana jest wiza typu J-1.

     Aby ubiegać się o wizę studencką, należy najpierw zostać przyjętym przez uczelnię (szkołę językową) w USA, otrzymać od uczelni formularz I-20 potwierdzający ofertę przyjęcia na studia, oraz udowodnić posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów czesnego i utrzymania w czasie studiów.

     Będąc studentem full time można starać się o pracę na terenie campusu - maksymalnie 20 godzin tygodniowo w ciągu roku szkolnego i w pełnym wymiarze godzin w czasie wakacji oraz świąt. Legalna praca poza campusem należy do rzadkości.

     Zanim będzie można rozpatrzeć wniosek o wizę F lub M amerykańska uczelnia lub szkoła lub amerykańska instytucja zapraszająca musi potwierdzić przyjęcie osoby ubiegającej się o wizę poprzez wprowadzenie danych zawartych w formularzu I-20 do systemu SEVIS w Departamencie Stanu.

     Osoby, które po raz pierwszy otrzymały wizy F-1 lub M-1 mogą wjechać na teren USA nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rejestracji zamieszczoną na formularzach I-20A-B lub I-20M-N. Ograniczenie to nie dotyczy osób przekraczających granicę po raz kolejny, aby kontynuować naukę wcześniej już rozpoczętą. Mogą one podróżować do USA w dowolnym czasie. Posiadacz wizy F-1 może pozostawać na terenie USA jeszcze w ciągu 60 dni po zakończeniu nauki lub kursu. Uwaga: w przypadku osoby posiadającej wizę F-1 nauka w państwowej szkole średniej nie może w sumie trwać dłużej niż 12 miesięcy.

     Posiadacz wizy M-1 może pozostawać na terenie USA w czasie trwania kursu oraz dodatkowo 30 dni po zakończeniu nauki, w sumie nie dłużej jednak niż rok. Długość kursu oznaczona jest na formularzu I-20M-N.

     Osoby planujące pozostać dłużej na terenie USA powinny złożyć w Urzędzie Imigracyjnym właściwym dla miejsca zamieszkania podanie o uregulowanie statusu lub przedłużenie zezwolenia na pobyt.

> Powrót do listy wiz

Więcej informacji znajdziesz na FORUM
Ostatnie tematy w dziale Wizy F-1, M-1:

> Rozpoczęcie studiów w USA po rozpoc...
> Dwukrotna odmowa wizy
> Studia w USA a osiągnięcia
> Odrzucenie wizy a ESTA
> Odmowa wizy F1
> Drugie podejście do interview
> Studia magisterskie po polskim lice...
> Pierwszy i ostatni rok nauki w High...
> Jaki wiek na studia w Stanach?
> Kurs językowy w USA
> WIZA F1 A NIELEGALNY POBYT
> Odmowa fizy F1 w Krakowie, drugie s...
> Wiza studencka- literówka w nazwisk...
> Jak zostać lekarzem w usa?
> Studia LLM w USA a perspektywy zami...

Wizy G - Organizacje międzynarodowe

     Wizy G dostępne są dla pracowników i przedstawicieli określonych organizacji międzynarodowych, podróżujących do Stanów Zjednoczonych w celach służbowych:

Wizy G-1 przeznaczone są dla przedstawicieli uznawanego przez USA rządu akredytowanych przy przedstawicielstwie organizacji międzynarodowej

Wizy G-2 przeznaczone są dla przedstawicieli uznawanych rządów podróżujących tymczasowo do Stanów Zjednoczonych w celu odbycia spotkań w danej organizacji międzynarodowej.

Wizy G-3 przeznaczone są dla przedstawicieli nieuznawanych rządów lub rządów nie będących członkami organizacji, którzy udają się do Stanów Zjednoczonych w celu odbycia spotkań w danej organizacji międzynarodowej.

Wizy G-4 przeznaczone są dla osób podróżujących do Stanów Zjednoczonych w celu podjęcia pracy w konkretnej organizacji międzynarodowej, również w ONZ.

Wizy G-5 przeznaczone są dla personelu pomocniczego posiadaczy wiz G-1-4


> Na sprawy związane z wizami kategorii G przeznaczony jest na FORUM dział: Pozostale wizy nieimigracyjne
> Powrót do listy wizWizy H - Pozwolenie na pracę tymczasową

     Wizy H przeznaczone są dla osób podejmujących pracę tymczasową na wcześniej ustalonych warunkach w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, jak również dla osób pracujących na stanowiskach tymczasowych w zawodach, w których występuje niedobór pracowników na terenie USA, a także osób udających się na szkolenie organizowane przez pracodawcę. Zatrudnienie bądź szkolenie musi być uprzednio zatwierdzone prze Urząd Imigracyjny (USCIS) w USA na podstawie petycji złożonej przez przyszłego pracodawcę.

     Osoby udające się do Stanów Zjednoczonych z zamiarem podjęcia pracy tymczasowej w ustalonym wcześniej miejscu pracy powinny posiadać wizy typu H. Zatrudnienie powinno być uprzednio zatwierdzone przez Urząd Imigracyjny (USCIS) na podstawie petycji złożonej na formularzu I-129H przez pracodawcę z USA.

     Wizy H-1B przeznaczone są dla osób wykonujących zawody specjalistyczne, udających się do Stanów Zjednoczonych, aby podjąć zatrudnienie u konkretnego pracodawcy. Aby kwalifikować się do uzyskania wizy, należy wykazać się tytułem licencjata, tytułem równoważnym lub wyższym w dziedzinie, w której zatwierdzono zatrudnienie.
W gestii Urzędu Imigracyjnego leży określenie czy dane zatrudnienie zalicza się do kategorii zawodów specjalistycznych, i czy dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje. Przed złożeniem petycji na formularzu I-129H w Urzędzie Imigracyjnym właściwym dla miejsca zatrudnienia, pracodawca powinien złożyć w Ministerstwie Pracy podanie (Labor Condition Application) przedstawiające warunki umowy i zatrudnienia.

     Wiza ta może być wydana na maksymalnie 6 lat, w momencie starania się o nią na nie dłużej niż 3 lata, następnie można ją przedłużyć. Nie ma natomiast przeszkód, aby starać się potem o wizy H, L, V lub o wizę imigracyjną.

     Posiadacz wizy H-1B jest na początku całkowicie zobowiązany do pracy u tego pracodawcy, który wystąpił z wnioskiem o przydzielenie wizy. Można zmienić pracodawcę, jeżeli nowy wypełni i złoży petycję I-129, a aplikant nie przebywał nawet jednego dnia nielegalnie na terenie USA.

     O wizę tę na pewno mogą się starać osoby, które legitymują się wyższym wykształceniem ("at least bachelor's degree or equivalent"), specjalizujący się w zawodach z tej, wymienianej przez USCIS, grupy: "For example, architecture, engineering, mathematics, physical sciences, social sciences, medicine and health, education, business specialties, accounting, law, theology, and the arts are specialty occupations."

     Wizy H-2 przeznaczone są dla pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, udających się do pracy tymczasowej lub sezonowej do Stanów Zjednoczonych w zawodzie, na który istnieje w USA zwiększone zapotrzebowanie. Przed złożeniem petycji na formularzu I-129H w Urzędzie Imigracyjnym właściwym dla miejsca zatrudnienia, pracodawca powinien uzyskać z Ministerstwa Pracy specjalne zaświadczenie (labour certificaiton), potwierdzające, że w USA brakuje pracowników wykonywujących ten rodzaj pracy.

     O ten rodzaj wizy H ubiegają się pracownicy rolni tymczasowi (H-2A) oraz tymczasowi pracownicy nie związani z rolnictwem, ale bez konieczności legitymowania się specjalnymi umiejętnościami, co ma miejsce w wypadku wizy H-1B. Jest to praca tymczasowa, nie stała, warto sobie z tego zdać sprawę na samym początku.

Generalnie coroczny nabór pracowników na ten rodzaj wizy wynika z braku odpowiedniej ilości osób do wykonywania prac różnego rodzaju, a nie wymagających specjalnych zdolności (mówiąc inaczej: prace, których Amerykanie nie chcą się podejmować).

     Wiza ta jest ściśle powiązana z certyfikatem wydanym przez Departament Stanu, który określa czas pobytu, warunki, status i charakter pracy. Wizę H-2B można otrzymać na maksymalnie 3 lata, zaś osoba ubiegająca się o nią otrzymuje ją na maksymalnie 1 rok z możliwością przedłużenia. Na program ten można wyjechać nawet nie będąc studentem, ani uczniem żadnej ze szkół policealnych.

     Wizy H-3 przeznaczone są dla osób udających się do Stanów Zjednoczonych na staż, zorganizowany przez pracodawcę w dziedzinie innej niż uzyskane wykształcenie lub szkolenie. Staż nie może być wykorzystany w celu uzupełnienia zatrudnienia ani być stażem, który jest dostępny w kraju pochodzenia stażysty. Pracodawca powinien złożyć petycję na formularzu I-129H w Urzędzie Imigracyjnym właściwym dla miejsca szkolenia.

     Wizy H-4 przeznaczone są dla małżonków i dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia zamierzających towarzyszyć lub dołączyć w USA do posiadaczy wiz H-1B, H-2, lub H-3. Procedura ubiegania się o wizę jest taka sama: formularz I-797A i B dotyczy również osób towarzyszących. Małżonkowie i dzieci, nie zamierzający stale przebywać z posiadaczem wizy H1B, H2 lub H-3, lecz jedynie odwiedzać go w USA, mogą ubiegać się o wizy turystyczne (B-2) visas. Wiza H-4 nie upoważnia do podjęcia pracy w USA. Aby uzyskać zezwolenie na pracę, należy ubiegać się o odpowiednia wizę pracowniczą.

> Powrót do listy wiz

Więcej informacji znajdziesz na FORUM
Ostatnie tematy w dziale
Wizy H1-B,H2,H3 iH4:

> B1 in lieu of H1 - any tips?
> H1B i B1 in a lieu of H w nieoczywi...
> oferta pracy Source Corp?
> Wiza H1B vs L1B
> H1B, H4 wizyta w ambasadzie-tymczas...
> Sponsorowana wiza - proces
> Pytanie
> H1-B, L-1 - szanse
> Wyjazd do stanów w przyszłości.
> Wiza pracownicza dla artystów?-Przy...
> H1B, H4 zmiana pracy i transfer wiz...
> Praca w Lidlu w USA
> Jak w praktyce wygląda procedura uz...
> Co myślicie o tej ofercie pracy
> H1B a loteria, cap exempt, inne
Wizy I - Dziennikarze i przedstawiciele zagranicznych środków masowego przekazu

     Producenci filmowi bądź dystrybutorzy, w tym pracownicy niezależnych wytwórni filmowych, kwalifikują się do ubiegania się o wizę I, jeżeli filmowany materiał zostanie wykorzystany w celu rozpowszechniania informacji bądź emitowania wiadomości. Termin "przedstawiciel zagranicznych środków masowego przekazu" obejmuje znaczeniem, lecz nie ogranicza się do przedstawicieli prasy, radia, telewizji, których działalność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania danego medium, jak np.: reporterów, członków ekip filmowych, wydawców, itd. O wizę I mogą ubiegać się wyłącznie osoby wykonujące działanie powszechnie kojarzone z dziennikarstwem. Dla osób wykonujących pracę w zawodzie korektora tekstu, bibliotekarza, scenografa przeznaczone są wizy O, P lub H.

     Podania o wizę I w wielu przypadkach rozpatrywane są indywidualnie, w szerszym kontekście. Aby określić czy dana osoba kwalifikuje się do uzyskania takiej wizy, brane są pod uwagę następujące kryteria: czy prowadzona działalność z zasady ma charakter informacyjny i czy związana jest z procesem zbierania informacji. Osoby relacjonujące zdarzenia, w tym wydarzenia sportowe, wykonują pracę o charakterze informacyjnym, a zatem kwalifikują się do ubiegania się o wizę I. Osoby przedstawiające zdarzenia fikcyjne lub odgrywane (nawet jeśli odbywa się to bez scenariusza, jak w przypadku telewizyjnych programów na żywo i quizów) nie mogą uzyskać wizy I, ponieważ takie programy pozbawione są zazwyczaj czynnika informacyjnego. W świetle prawa imigracyjnego twórcy takiej produkcji nie zaliczają się do kategorii dziennikarzy. Podobnie traktowane są materiały o chrakterze dokumentalnym, polegające na odtwarzaniu zdarzeń i odgrywaniu ich przez aktorów. Członkowie ekip filmowych pracujących przy tworzeniu takich programów nie kwalifikują się do uzyskania wizy I, mogą natomiast ubiegać się o odpowiednie wizy pracownicze O, P lub H.

     Aby zrealizować w USA film będący produkcją komercyjną bądź rozrywkową, wymagane jest posiadanie odpowiedniej wizy pracowniczej O, P lub H. Wydanie tego typu wizy możliwe jest po uzyskaniu pozwolenia na pracę oraz zatwierdzenie petycji przez Urząd Imigracyjny (USCIS) w Stanach Zjednoczonych. W chwili składania petycji Urząd Imigracyjny określa kategorię wizową właściwą dla konkretnego projektu.

     Dziennikarze pracujący poza USA na rzecz amerykańskiego koncernu wydawniczego lub innego, związanego ze środkami masowego przekazu, mogą ubiegać się o wizę I, jeżeli podróż do Stanów Zjednoczonych związana jest wyłącznie z relacjonowaniem dla odbiorców zagranicznych wydarzeń odbywających się w USA, a wyjazd sponsoruje dotychczasowy pracodawca. Wiza pracownicza O lub H wymagana jest w przypadku dziennikarza udającego się do Stanów Zjednoczonych na zastępstwo lub by wspomóc amerykańskiego kolegę relacjonującego zdarzenia w USA.


> Na sprawy związane z wizami kategorii I przeznaczony jest na FORUM dział: Pozostale wizy nieimigracyjne
> Powrót do listy wiz


Wizy J-1 - Uczestnicy wymiany kulturalno-naukowej

     Wizy J-1 przeznaczone są dla osób pragnących podjąć w Stanach Zjednoczonych zatrudnienie, staż lub prowadzić badania na wcześniej ustalonych warunkach w ramach zatwierdzonego programu sponsorowanego przez placówki oświatowe lub organizacje typu non-profit. Do programów kwalifikują się, m.in. studenci studiów podyplomowych, absolwenci medycyny udający się do USA w celu zdobycia specjalizacji, stypendyści tymczasowo zasilający kadry uniwersyteckie i zapraszani przez uniwersytety lub uczestnicy szkoleń biznesowych. Ponadto działa kilka programów wymiany dla młodzieży, w tym program "Praca i Podróże" (Work and Travel) staże dla studentów uniwersyteckich oraz dla opiekunek do dzieci (program Au Pair). Dokładny opis wspomnianych programów znajduje się w dziale PROGRAMY J-1.

     Aby ubiegać się o wizę J-1 należy uzyskać od organizacji zapraszającej formularz DS-2019 (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status). Wiza J-1 jest ważna jedynie z formularzem DS-2019, na podstawie którego została wydana. Zanim będzie można wydać wizę typu J, amerykańska organizacja lub instytucja, która wystawiła formularz DS-2019 zobowiązana jest do zarejestrowania uczestnika programu w elektronicznym systemie SEVIS. Wiza nie może być wydana, jeżeli informacje zawarte na formularzu DS-2019 nie zostały wprowadzone do systemu.
Z dniem 27 października 2008 r. opłata SEVIS wynosi 180 USD. W przypadku uczestników niektórych programów wymiany krótkoterminowej - opiekunek "Au Pair", uczestników programu "Praca i Podróże" (Work and Travel), wychowawców na obozach (Camp Counselor) - 35 USD.

     Posiadacz wizy J-1 może wjechać do Satnów Zjednoczonych do 30 dni przed datą rozpoczęcia programu wskazaną na formulazru DS-2019. Okres trzydziestodniowy nie odnosi sie do osób, które przerwawszy pobyt, wracają do USA by kontynuować uczestnictwo w programie. Posiadacz wizy J-1 może pozostać w USA maksymalnie 30 dni od daty zakończenia programu, wskazanej na formularzu DS-2019. Aby przedłużyć pobyt, należy ubiegać się zmianę statusu w USA lub przedłużenie prawa pobytu. Odpowiednie wnioski można składać w urzędzie imigracyjnym właściwym dla miejsca zamieszkania.


     Zgodnie z artykułem 212(e) Aktu o Imigracji i Obywatelstwie wymagane jest, aby uczestnik programu wymiany kulturalno-naukowej zamieszkiwał poza Stanami Zjednoczonymi (w kraju pochodzenia lub ostatniego stałego pobytu) przez dwa lata po zakończeniu programu, jeżeli:

          - Program wymiany, w którym uczestniczył został sfinansowany w całości bądź częściowo, bezpośrednio lub pośrednio przez rząd Stanów Zjednoczonych
          lub przez rząd kraju, z którego pochodzi, lub rząd kraju, w którym ostatnio na stałe zamieszkiwał.
          - Uczestnik programu przybył do USA, by uzyskać specjalizację medyczną lub staż.
          - Jest obywatelem państwa, w którym istnieje zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę lub umiejętności w dziedzinie, w której uczestnik wymiany
          specjalizował się w USA.

     Uczestnik wymiany, który podlega artykułowi 212(e) Aktu o Imigracji i Obywatelstwie, nie ma prawa zmiany statusu na wizę typu H, L, K, ani do ubiegania się o wizę imigracyjną dopóki nie powróci do swego kraju lub kraju, w którym ostatnio na stałe zamieszkiwał przynajmniej na dwa lata lub nie otrzyma zgody na uchylenie tego przepisu.

> Powrót do listy wiz

Więcej informacji znajdziesz na FORUM
Ostatnie tematy w dziale Wiza J-1:

> Jak to jest z tym zwolnieniem z pod...
> Przedłużony pobyt na wizie au pair,...
> Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej
> Wyjazd do USA na wizie J-1
> au pair dla faceta
> Przedłużenie wizy J1 Scholar
> Dwie wizy j-1
> AuPair College a wiza
> Wiza j1 i two-year home residency r...
> Camp America - co warto wiedziec?
> Program Au pair
> Możliwość Wjazdu Na Wizie B-2 I Pon...
> Zmiana Wizy J1 Na Turystyczna Po Uk...
> Pracodawca Chętny Do Pomocy Przy Ub...
> Wyjazd Z Usa I Powrot Na Przedluzon...

Sprawdź też:

1. Forum dyskusyjne o Work&Travel USA
2. Jak odzyskać podatek z pracy na W&T
3. Ranking firm odzyskujących podatki


Wizy L - Pracownicy oddelegowani do zagranicznego oddziału firmy

     Wiza L-1 przeznaczona jest dla pracowników międzynarodowych firm tymczasowo oddelegowanych do oddziału macierzystego bądź filii swojej firmy w USA. Może to być firma ze Stanów Zjednoczonych lub koncern zagraniczny. Do ubiegania się o wizę kwalifikują się osoby na stanowisku kierowniczym lub wymagającym specjalistycznej wiedzy. Stanowisko zajmowane za granicą nie musi być zbieżne ze stanowiskiem w firmie w USA. Osoby te muszą udokumentować, że były zatrudnione w danej firmie poza USA w sposób nieprzerwany przez przynajmniej rok, a praca ta miała miejsce w ciągu ostatnich trzech lat.

     Wizy L-1 przeznaczone są również dla określonych pracowników międzynarodowych korporacji, którzy podróżują do Stanów Zjednoczonych, aby założyć firmę, oddział firmy lub filię. W chwili składania petycji korporacja powinna udokumentować, iż zabezpieczyła odpowiednie pomieszczenia na działalność, i że w ciągu roku od zatwierdzenia petycji utworzy stanowisko menadżera bądź dyrektora. W przypadku petycji na osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę, składający petycję powinien wykazać, że posiada środki na wynagrodzenie pracownika oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Petycja na kwalifikującego się pracownika może być złożona na okres nie przekraczający roku. Aby po uplywie roku uzyskać zezwolenie na przedłużenie prawa pobytu dla pracownika, firma powinna udowodnić, iż prowadzi deklarowaną wcześniej działalność.> Na sprawy związane z wizami kategorii L przeznaczony jest na FORUM dział: Pozostale wizy nieimigracyjne
> Powrót do listy wizWizy NATO

     Podróżni wyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych kwalifikują się do ubiegania się o wizy NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5 lub NATO-6 jeżeli udają się tam na podstawie odpowiednich zapisów Porozumienia o statusie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego. O wyżej wymienione wizy mogą ubiegać się przedstawiciele państw, personel miedzynarodowy oraz członkowie najbliższej rodziny posiadacza wizy NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5 lub NATO-6.

     Duża część personelu wojskowego jest zwolniona z wymogu posiadania paszportu i wizy, jeżeli jest odkomenderowana do kwatery głównej NATO w USA i podróżuje w celach służbowych lub w ramach Porozumienia w Sprawie Statusu Sił NATO (NATO Status of Forces Agreement). Podróżni wyjeżdżający w ramach wyżej wymienionego porozumienia muszą posiadać książeczkę wojskową oraz rozkaz wyjazdu do NATO.

Wiza NATO-7 przeznaczona jest dla personelu pomocniczego posiadaczy wiz NATO 1-6


> Na sprawy związane z wizami kategorii NATO przeznaczony jest na FORUM dział: Pozostale wizy nieimigracyjne
> Powrót do listy wizWizy O - Osoby o wyją tkowych uzdolnieniach lub osiągnięciach

     Wizy O-1 umożliwiają wjazd na teren USA osobom wykazującym wyjątkowe uzdolnienia w dziedzinach takich jak: nauka, sztuka, edukacja, biznes i sport oraz posiadającym szczególne osiągnięcia w kinematografii i produkcji telewizyjnej. Przyznawane są uczestnikom konkretnych wydarzeń, takich jak występy artystyczne, czy seria wykładów. Wizy O-1 przyznawane są indywidualnie.

     W przypadku sportowców i uczestników wydarzeń artystycznych: osoby będące integralną częścią zespołu, posiadające umiejętności trudne do zastąpienia przez pracowników lokalnych w USA mogą ubiegać się o wizę O-2 aby towarzyszyć posiadaczowi wizy O-1.


> Na sprawy związane z wizami kategorii O przeznaczony jest na FORUM dział: Pozostale wizy nieimigracyjne
> Powrót do listy wizWizy P - Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi

     Wizy P-1 przyznawane są określonym sportowcom, występującym artystom oraz osobom towarzyszącym artystom podczas występów. W przypadku osób udających sie do USA na występy, wiza wydawana jest uczestnikom konkretnego wydarzenia. Natomiast sportowcy mogą uzyskać wizę pięcioletnią, jeśli ubiegają się indywidualnie lub sześciomiesięczną w przypadku wyjazdu drużynowego.

     Wiza P-2 umożliwia wjazd na teren USA osobom udającym się na występy indywidualnie lub grupowo w ramach wymiany artystycznej pomiędzy instytucjami w USA i za granicą.

     Wiza P-3 przeznaczona jest dla artystów udających sie do USA indywidualnie bądź zespołowo na występy lub warsztaty artystyczne o charakterze uznawanym za unikatowy.> Na sprawy związane z wizami kategorii P przeznaczony jest na FORUM dział: Pozostale wizy nieimigracyjne
> Powrót do listy wizWizy Q - Uczestnicy Wymiany Kulturalnej

     Osoby udające się do USA w ramach programu międzynarodowej wymiany kulturalnej powinny ubiegać sie o wizę Q. Program ma na celu organizację praktycznych szkoleń, a także pracy związanej z prezentowaniem różnych aspektów narodowej kultury.

     Aby złożyć w Urzędzie Imigracyjnym petycję o wizę Q organizator programu oraz uczestnik powinni spełniać następujące warunki:

1. Program wymiany:

          - Zajęcia promujące kulturę powinny odbywać się w szkole, muzeum, firmie lub innej placówce, dla której przybliżanie kultury danego kraju stanowi
             intergralną część działalności.
          - Element kulturowy stanowi podstawową i integralną część wykonywanej pracy lub prowadzonego szkolenia i ma na celu prezentację zwyczajów,
             tradycji, filozofii oraz spuścizny historycznej, danego kraju.
          - Charakter szkolenia lub pracy wykonywanej przez uczestnika nie może być pozbawiony elementów prezentacji kulturowej kraju jego pochodzenia.

2. Organizator programu powinien udowodnić swoją zdolność do profesjonalnej organizacji programu oraz do zapewnienia jego uczestnikom wynagrodzenia
      na poziomie odpowiadającym lokalnym stawkom płac dla osób na podobnych stanowiskach.

3. Uczestnik programu powinien ukończyć 18 lat, posiadać kwalifikacje umożliwiające wykonanie przewidzianych zadań oraz odpowiednie umiejętności
     komunikacyjne, aby efektywnie prezentować poszczególne aspekty swojej narodowej kultury.

     Petycja na wizę Q zatwierdzana jest na 15 miesięcy lub na czas trwania programu, jeśli jest on krótszy. Posiadacz wizy Q, który przebywał w USA w okresie 15 miesięcy nie może otrzymać kolejnej takiej wizy przed upływem roku od chwili opuszczenia Stanów Zjednoczonych.> Na sprawy związane z wizami kategorii Q przeznaczony jest na FORUM dział: Pozostale wizy nieimigracyjne
> Powrót do listy wizWizy R - Przedstawiciele kościoła i innych organizacji religijnych

     Duchowni, świeccy pracownicy kościoła oraz organizacji religijnych mogą ubiegać się o wizy pracownicze typu R, jeżeli przez co najmniej dwa lata bezpośrednio poprzedzające dzień złożenia wniosku, byli członkami wspólnoty wyznaniowej, która jest organizacją nie nastawioną na zysk i zarejestrowaną w USA. Organizacje religijne oficjalnie uznane w USA muszą posiadać zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku odprowadzania podatków i podlegać artykułowi 501(c)(3) kodeksu skarbowego (Internal Revenue Code) z 1986.

Osoby ubiegające się o wizy R muszą udawać się do USA wyłącznie, aby:

          - Wypełniać posługę duszpasterską w organizacji religijnej danego kościoła.
          - Prowadzić działalność związaną z posługą religijną lub pracować w organizacji religijnej należącej do danego kościoła.
          - Wypełniać pracę na rzecz instytucji lub organizacji religijnej należącej do danego kościoła, lub dla oficjalnie zarejestrowanej organizacji zrzeszonej
             w kościele.

     Organizacje religijne oficjalnie uznane w USA muszą posiadać zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku odprowadzania podatków i podlegać artykułowi 501(c)(3) kodeksu skarbowego (Internal Revenue Code) z 1986.

     Zezwolenie na pobyt w USA dla duchownych i pracowników religijnych posiadających wizy R wydawane jest na okres do trzech lat. Pracodawcy mogą złożyć petycję o przedłużenie zezwolenia na pobyt. Całkowity okres pobytu w USA nie może jednak przekroczyć pięciu lat.


> Na sprawy związane z wizami kategorii R przeznaczony jest na FORUM dział: Pozostale wizy nieimigracyjne
> Powrót do listy wiz


WIZY IMIGRACYJNE::

Dział Wiz Imigracyjnych w Warszawie (ul. Piękna 12, 00-540 Warszawa; Tel. +48/22 625-1042; Faks: +48/22 504-2039; E-mail: publicwrw@state.gov) rozpatruje wszystkie kategorie wiz imigracyjnych dla mieszkańców Polski i Białorusi, a także sprawy loterii wizowej DV dla mieszkańców Ukrainy.Permanent Resident Card:

Sponsorowanie rodzinne (Lista wymaganych dokumentów)

Najbliżsi krewni obywateli Stanów Zjednoczonych uprawnieni do ubiegania się o wizę imigracyjną w tej kategorii to:

1. Immediate Relatives - najbliżsi krewni, zaliczamy do tej grupy między innymi: współmałżonków obywateli USA; niezamężne/nieżonate dzieci obywateli USA, gdy nie ukończyły jeszcze 21 lat; rodziców obywatela USA, jeżeli ukończył już 21. rok życia; wdowy/wdowców po obywatelach USA, o ile małżeństwo trwało minimum 2 lata. Liczba tych wiz jest nieograniczona.

2. First Preference - osoby niezamężne/nieżonate w każdym wieku, których przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem USA;

3. Second Preference - współmałżonkowie rezydentów oraz niezamężne/nieżonate dzieci w wieku do 21 lat; niezamężne córki oraz nieżonaci synowie (w wieku powyżej 21 lat), których przynajmniej jedno z rodziców ma Green Card;

4. Third Preference - zamężne/żonate osoby w dowolnym wieku, których przynajmniej jedno z rodziców ma obywatelstwo amerykańskie;

5. Fourth Preference - siostry oraz bracia obywateli Stanów Zjednoczonych, przy czym obywatel musi mieć ponad 21 lat aby moc zacząć sponsorować; Liczba wiz przyznawanych na podstawie wspomnianych preferencji jest ograniczona.
Pierwszym krokiem procedury wizowej w tej kategorii jest złożenie petycji imigracyjnej na formlarzu I-130 przez obywatela USA na członka najbliższej rodziny (beneficjenta petycji). Na każdego członka rodziny należy złożyć oddzielną petycję.

Złożenie petycji na małżonka możliwe jest dopiero po zawarciu związku małżeńskiego. Biologiczne dziecko obywatela Stanów Zjednoczonych urodzone poza granicami USA w większości przypadków ma prawo do obywatelstwa USA, a petycja imigracyjna na dziecko może być złożona dopiero po ustaleniu, że takie prawo mu nie przysługuje.


Więcej informacji znajdziesz na FORUM
Ostatnie tematy w dziale
Sponsorowanie rodzinne:

> mamy zatwierdzone I130 i co dalej ?
> Sponsorowanie rodzinne zielonej kar...
> green card po i485 letter notice
> Lokalizacja CSC dla I-130
> Rfe i485
> Rozmowa w ambasadzie USA w wawie.
> GC - rozmowa
> Wiza F2b jak długo trwa ściąganie d...
> Wiza CR1 - Terminy rozmów w ambasad...
> Uzyskanie wizy bądź pozwolenia na p...
> wiza F2B i praca - mama sponsor - j...
> K1 czy CR1
> CR-1 i I-130 - dodatkowe dowody
> Wiza imigracyjna
> obywatelstwo a przesiedziana visa


Wizy pracownicze (Lista wymaganych dokumentów)

 1. First Preference - EB-1 Priority Workers - osoby o nieprzeciętnych zdolnościach, wybitne jednostki, np. zdobywcy Nagrody Nobla; wybitni profesorowie i badacze; managerowie oraz dyrektorzy międzynarodowych firm; > Więcej informacji...

 2. Second Preference - EB-2 - wysokiej klasy specjaliści posiadający wyższe stopnie naukowe lub ich odpowiedniki, lub tytuł licencjata i co najmniej 5 lat doświadczenia w danej dziedzinie oraz osoby o wyjątkowych uzdolnieniach w dziedzinie nauki, sztuki i biznesu; > Więcej informacji...

 3. Third Preference - EB-3 - osoby posiadające tytuł licencjata i stosowne uprawnienie do wykonywania wyuczonego zawodu jak również pracownicy wykwalifikowani z co najmniej dwuletnim doświadczeniem oraz inni pracownicy pracujący na stanowiskach, na które brakuje chętnych w Stanach Zjednoczonych. ; > Więcej informacji...

 4. Fourth Preference - EB-4 - pracownicy religijni oraz inne kategorie osób zwanych special immigrants; > Więcej informacji...

 5. Fifth Preference - EB-5 - Immigration through Investment; indywidualni inwestorzy gotowi zainwestować 1000000 USD w business w USA (lub 500000 USD w regionie gdzie jest mały rozwój ekonomiczny, mało inwestorów).


Zieloną Kartę można stracić za przestępstwa kryminalne (w tym za niepłacenie podatków), złamanie przepisów imigracyjnych, ponad roczny pobyt poza granica USA, jeśli nie mamy na to specjalnego zezwolenia.

Tym specjalnym zezwoleniem jest tzw. reentry permit (biały paszport). Można pozostać w ten sposób poza granicami Ameryki przez okres 2 lat. Należy złożyć do USCIS petycję I-131. Jeśli, nie posiadając białego paszportu, nie będziesz miał dobrego powodu (wytłumaczenia) faktu, że nie byłeś w stanie wrócić do Stanów w ciągu roku, wtedy możesz łatwo stracić Green Card.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Ambasady

> Powrót do listy wizProgram Loterii Wizowej DV (Zielone Karty / Green Cards)

     Doroczny program loterii wizowej umożliwia uzyskanie karty stałego pobytu w USA osobom spełniającym proste lecz surowe warunki. Loteria odbywa się przy wykorzystaniu specjalnego komputera, a w jej wyniku wyłaniane są losowo osoby, które dzięki wygranej nabywają praw do ubiegania się o wizę imigracyjną. Powiadamianie zwycięzców o wygranej odbywa się drogą elektroniczną lub pocztową.

     W ramach Programu Loterii Wizowej DV co roku wydawane jest 50 000 wiz na pobyt stały osobom pochodzącym z krajów o niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych. Osoby, które mają prawo ubiegać się o wizy loteryjne, wyłaniane są w drodze losowania. Wizy rozdzielane są między sześć regionów geograficznych w oparciu o wskaźnik imigracji z ostatnich pięciu lat, przy czym regionom, z których pochodzi mniej imigrantów przydziela się więcej wiz.


     Z powodu dużej liczby Polaków imigrujących do Stanów Zjednoczonych, podobnie jak w poprzednich latach, Polska została wykluczona przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) z udziału w loterii wizowej DV-2010. Zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie w loterii nie bedą brały udziału kraje o wysokim wskażniku imigracji, czyli te kraje, z których do USA przybyło ponad 50,000 imigrantów w ciągu pięciu lat poprzedzających daną loterię. Amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji prowadzi roczne statystyki dotyczące wjazdów imigracyjnych i na podstawie danych z ostatnich pięciu lat ustala listę krajów wykluczonych z loterii. Kalkulacja taka przeprowadzana jest przed każdą kolejną loterią, a więc co roku lista krajów wykluczonych z loterii zmienia się. Jest więc możliwe, że w przyszłości Polska zostanie ponownie zakwalifikowana do udziału w loterii wizowej, jeśli liczba imigrantów z Polski w okresie pięciu lat poprzedzających daną loterię będzie niższa niż 50 000.

Aby zapoznać się z instrukcjami do udziału w Loterii Wizowej DV-2013 kliknij tutaj

> Powrót do listy wiz


Więcej informacji znajdziesz na FORUM
Ostatnie tematy w dziale Zielona Karta:

> czy zielone karty zostały wstrzyman...
> ja pierwszy raz i zakwalifikowany t...
> DV 2024 - wątek dla osób które wygr...
> DV 2024 - wylosowany / nie wylosowa...
> Przeprowadzka tylko dziecka
> USponsore me- ktoś coś słyszał?
> Jedna dawka szczepionki, a wizyta u...
> EAD a podrozowanie
> Rejestracja do Selective Service - ...
> Benefity w US - FAQ (work in progre...
> Technikum bez matury a loteria
> Loteria wizowa a zielona karta
> Green Card a karalność
> Loteria wizowa a ważność paszportu...
> Pytanie dotyczace udziału w loteri ...Wiza narzeczeńska K1

     Może ją otrzymać tylko i wyłącznie narzeczony/narzeczona obywatela USA. Jeżeli jednak osoby te nie spotkają się w przeciągu dwóch lat przed złożeniem petycji, prośba amerykańskiego obywatela zostanie oddalona.

Jak ją uzyskać?

Obywatel Stanów Zjednoczonych musi dostarczyć do USCIS następujące wypełnione dokumenty:

 1. USCIS Form I-129F (Petition for Alien Fiancé(e)) wraz z załacznikami;
 2. dowód na posiadanie obywatelstwa USA (świadectwo urodzenia, paszport, Certificate of Naturalization lub Certificate of Citizenship);
 3. Form G-325A Biographic Data Sheets (dla siebie oraz dla narzeczonej/narzeczonego);
 4. jedno kolorowe zdjęcie własne oraz narzeczonej zrobione w ciągu około miesiąca przed złożeniem petycji;
 5. jeżeli narzeczona/narzeczony lub osoba zapraszająca ma już za sobą związek małżeński, należy dostarczyć akt rozwodu (z tłumaczeniem na angielski), akt zgonu poprzedniego małżonka/małżonki lub świadectwo unieważnienia wcześniejszego związku;
 6. Form FC-029 - to forma w której gwarantuje się że nadesłane kopie dokumentów są zgodne z orginałami; brak tej formy może znacznie opóznić załatwienie sprawy

     Trzeba również umieć potwierdzić, iż nastąpiło spotkanie narzeczonych w ciągu ostatnich dwóch lat przed składaniem wniosku (mogą być to bilety lotnicze, zdjęcia, listy). Obywatelka/obywatel USA musi pisemnie opisać jak doszło do zapoznania się, w jaki sposób doszło do decyzji o zawarciu związku małżeńskiego, jakie mają narzeczeni plany dotyczące małżeństwa. Należy także udowodnić, iż ślub na pewno nastąpi w okresie 90 dni od wlotu narzeczonej/narzeczonego do USA. We wszystkich wymienionych tu wypadkach mowa oczywiście o dostarczaniu kopii tychże dokumentów.

Aktualna (2010r) opłata za rozpatrzenie petycji I-129F wynosi 350 USD.

     Rozmowa odbywa się w macierzystym konsulacie narzeczonej/narzeczonego. Osoba starająca się o przyznanie wizy narzeczeńskiej musi przynieść wszystkie wymagane przez konsula dokumenty. Najważniejszym z nich jest Affidavit of Support, czyli znana już ze starania się o wizę turystyczną forma I-134. Do tej formy powinny być dołączone dokumenty stwierdzające, że narzeczony jest w stanie wziąć odpowiedzialność finansową za swoją przyszłą żonę. Kolejnym niezbędnym dokumentem jest Form I-693, czyli raport medyczny, który może być wypełniony wyłącznie przez wyznaczonego z ramienia Ambasady lekarza.

     Po przylocie do USA narzeczona/narzeczony ma 90 dni na wzięcie ślubu i zatroszczenie się o zmianę statusu. Potrzebne do tego jest wypełnienie i złożenie petycji I-485. Otrzyma wówczas również pozwolenie na pracę.

     Można poślubić wyłącznie osobę, która zaproszenie wystawiła i podpisała. Absolutnie nie ma szans na przedłużenie ważności wizy K1.


Więcej informacji znajdziesz na FORUM
Ostatnie tematy w dziale Wiza K1:

> Ślub na ESTA?
> Od czego zacząć? Wiza k1
> Cofnięcie a ponowny wjazd . Czy jes...
> Wiza K1 - petycja i-129F
> Rezydent a ślub
> Ślub a sponsorowanie
> Ślub na esta
> Ślub w Polsce czy w USA?
> Ślub, a kończący się paszport - któ...
> List z ambasady
> Wiza narzeczeńska
> Małżeństwo z Amerykaninem
> Czy moja odmowa wizy turystycznej 2...
> Czy moja odmowa wizy turystycznej 2...
> Nowa wiza a deportacja


Więcej informacji na temat wizy narzeczeńskiej znajdziesz TUTAJ. Listę dokumentów wymaganych w przypadku wiz narzeczeńskich znajdziesz TUTAJ

> Powrót do listy wiz
© 2003-2018 Copyright USA.INFO.PL. All Rights Reserved > Reklama w serwisie<