Kompendium wiedzy o programach J-1 (USA)

 1. Work&Travel
 2. Internship
 3. H2B
 4. Camp
 5. The Au Pair Program


Work&Travel

     Work&Travel jest najdłużej istniejącym programem edukacyjnym, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ideą programu jest umożliwienie polskim studentom podjęcia legalnej pracy w USA podczas wakacji akademickich. Istnienie takiego rodzaju programu zawdzięczamy rządowi Stanów Zjednoczonych oraz organizacjom nadzorującym jego przeprowadzenie - sponsorom desygnowanym przez Departament Stanu .

     Program skierowany jest do studentów, którzy mogą podjąć pracę sezonową lub tymczasową u amerykańskich pracodawców. Maksymalny czas trwania programu to cztery miesiące z dodatkowymi 30 dniami przeznaczonymi na podróżowanie (tzw. Grace Period). Większość oferowanych pozycji to prace sezonowe w branży turystycznej, rozrywkowej, gastronomicznej lub sprzedaży detalicznej. Obowiązki mogą obejmować przygotowanie żywności, sprzedaż upominków, sprzedaż biletów, obsługę klientów itp. W USA studenci wykonują proste, sezonowe prace, dostosowane do stopnia znajomości języka i kwalifikacji zawodowych. Często szukają dodatkowej pracy. Zarobione w ciągu 3-4 miesięcy pieniądze muszą starczyć na samodzielne utrzymanie się (mieszkanie i wyżywienie) oraz podróż po Stanach, na którą decyduje się wielu uczestników programu.

     Exchange J1 Visa jest wizą zakwalifikowaną jako nieimigracyjna, przeznaczoną dla osób uczestniczących w programach wymian międzynarodowych, i jako taka może być otrzymana tylko poprzez zatwierdzone przez rząd amerykański organizacje sponsorujące. Warunki na jakich przyznaje się wizę J1 są zazwyczaj bardzo specyficzne. Posiadacze wizy J1 mogą pracować, studiować, odbywać praktyki, prowadzić badania lub wykłady - w zależności od programu w którym uczestniczą - przez ściśle określony czasu.

     Aby ubiegać się o wizę studencką, każdy uczestnik programu W&T musi przedłożyć w jednostkach konsularnych specjalny formularz DS-2019, czyli promesę wizową (dokument wystawiany przez amerykańskiego sponsora programu) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, jak: wniosek wizowy, zdjęcie, paszport. Sam formularz zostaje zamknięty przez urzędnika konsularnego w kopercie wklejonej do paszportu (w przypadku studentów aplikujących w Konsulacie w Krakowie koperta nie jest zaklejona, a w przypadku osób aplikujących w Konsulacie w Warszawie koperta jest zaklejona i opieczętowana i nie wolno jej samodzielnie otwierać). W takim stanie winien on dotrzeć do granicy USA w międzynarodowym porcie lotniczym. Tam zostaje on wręczony urzędnikowi imigracyjnemu, który sprawdza go i oddaje studentowi. Formularza nie wolno zgubić! Wspólnie z wizą J1 będzie on stanowił podstawę do podjęcia przez uczestnika programu legalnej pracy w USA oraz aplikowania o Social Security Number (bez niego nie można pracować i otrzymywać wynagrodzeń). Należy pamiętać, że w USA Social Security Number pełni rolę numeru PESEL, numeru Dowodu Osobistego i Numeru Identyfikacji Podatkowej razem wziętych. Mówiąc prościej założenie konta bankowego, zakupienie polisy ubezpieczeniowej na samochód czy rozliczenie się z urzędem skarbowym jest bez niego bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Paszport z wizą J1 oraz formularzem DS-2019 stanowią podstawę przekraczania granicy USA. Dotyczy to również podróżowania do Meksyku czy Kanady, wówczas trzeba dodatkowo posiadać wizę kanadyjską uzyskaną jeszcze w Polsce.

     We wszystkich stanach z wypłaty odprowadzony jest podatek federalny (około 10%) i stanowy (około 5%) a w niektórych (przeważnie większych miastach) również lokalny. Po powrocie z USA, na początku następnego roku kalendarzowego można ubiegać się o zwrot tych podatków (info: www.zwrotpodatku.pl).

Wymagania:
 • wiek: 18-30 lat;
 • program skierowany jest do studentów uczelni wyższych, podyplomowych, doktoranckich, studiów zawodowych, college'u językowego (dotyczy studentów mających zaliczony przynajmniej pierwszy semestr studiów w momencie aplikacji o wizę J1 oraz nie kończących studiów przed powrotem z programu. Mogą jechać studenci ostatniego roku mający obronę po powrocie.);
 • paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia programu;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym konwersację;
 • udział w spotkaniu informacyjnym "Orientation Meeting", które jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników programu Work and Travel;
 • zarejestrowanie się w systemie SEVIS w ciągu 15 dni od przybycia do USA;


SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) to system on-line, który umożliwia monitorowanie i dostęp do najważniejszych informacji o wszystkich uczestnikach programów na wizach F, M i J. System umożliwia wszystkim zainteresowanym podmiotom (Departament Stanu, fundacje sponsorujące, Urząd Imigracyjny, etc.) dostęp do najważniejszych danych - takich jak: dane osobowe, adres pracodawcy i zamieszkania w USA, daty programu oraz status programu (aktywny/anulowany/skreślony itp.) Podczas całego okresu pobytu w USA każda zmiana adresu, a także pracodawcy powinna zostać zarejestrowana w systemie SEVIS w ciągu 10 dni od jej dokonania. Od września 2004 Departament Stanu pobiera opłatę za obsługę SEVIS w wysokości 35 USD dla programu Work and Travel i 100 USD dla programu Internship.


Procedura:

 1. Student podpisuje umowę z biurem pośredniczącym oraz dostarcza wszelkie wymagane dokumenty.
 2. Biuro znajduje pracodawcę dla kandydata. Inną możliwością jest samodzielne szukanie pracodawcy, np. poprzez internet lub pomoc znajomych, a nieliczne firmy pośredniczące umożliwiają nawet wyjazd do USA bez posiadania oferty pracy (należy znaleźć ją na miejscu i przesłać sponsorowi potwierdzenie pracy).
 3. Sponsor albo bezpośrednio od pracodawcy, albo po uprzednim sprawdzeniu dokumentów przez biuro pośredniczące, otrzymuje dokumentację potrzebną do wystawienia DS.-2019.
 4. Sponsor kontaktuje się z IRS, które rozpatruje wnioski.
 5. Sponsor wystawia promesę wizową DS-2019: i wysyła ją do firmy pośredniczącej, która przekazuje ją studentowi lub dostarcza podpisaną przez aplikanta do Ambasady wraz z wnioskami wizowymi .
 6. Wizyta i rozmowa w Ambasadzie. Złożenie odcisków palców.
 7. Wiza w paszporcie...     Dla wielu osób zastanawiająca jest rola pośredniczących w wyjazdach polskich biur. Oficjalna wersja głosi co następuje: "Sponsors may use a third party to provide orientation, U.S. hosting, placement, and/or other support services for program participants. However, the sponsors shall closely oversee the provision of these services provided by the third party(ies), and remain responsible to the Department of State for the third party's full compliance with the program regulations. This means that sponsors are required to take all reasonable steps to ensure that the third party knows and complies with the Exchange Visitor Program regulations at all times. The sponsor may be subject to sanctions for violations incurred by the third party."
Tak to już jest ustawione, że amerykańscy sponsorzy, niezbędni do wystawienia DS 2019, korzystają z pośrednictwa polskich biur - organizatorów. Nawet jeżeli ktoś spróbuje skontaktować się bezpośrednio ze stroną amerykańską, zostanie najprawdopodobniej odesłany do lokalnego przedstawiciela, a gdyby jakimś trafem udało się załatwić sprawę na własną rękę, to koszty wcale nie byłyby, niestety, diametralnie niższe.

Przelot:

     W pierwszym etapie uczestnicy docierają do portu docelowego w USA, przechodzą rozmowę z Urzędnikiem Imigracyjnym, po czym albo udają się na Post-Arrival Orientation, albo jadą do swojego miejsca pracy. Większość biur nakazuje zakup biletu w ramach opłat za program, a cena biletu budzi najczęściej zdziwienie samych zainteresowanych (mówi się o ukrytych w niej dodatkowych opłatach). Są jednak biura, które pozostawiają uczestnikowi swobodę samodzielnego zakupu biletu do USA. W Stanach najpopularniejszymi środkami transportu są:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

     Część pracodawców pomaga lub gwarantuje zakwaterowanie wraz z ofertą pracy. Pobierają też wówczas opłatę bezpośrednio z wypłat swoich pracowników. Dzieje się tak najczęściej w wypadku miejsc pracy zlokalizowanych przy ośrodkach wypoczynkowych, parkach narodowych. W innych przypadkach studenci szukają zakwaterowania na własną rękę. Organizują się w grupki i wynajmują całe mieszkania (apartments) lub domy, ewentualnie decydują się na wynajęcia na dłuższy okres pokoju w motelu. W pierwszym wypadku koniecznością jest opłacenie depozytu, zwracanego po opuszczeniu wynajmowanego pomieszczenia, będącego równowartością jedno lub dwumiesięcznego czynszu.

     Jeżeli chodzi o wyżywienie, to najczęściej przysługuje ono uczestnikom programu w miejscu pracy. Są to na przykład posiłki w stołówkach pracowniczych, karnety na zestawy w barach typu fast-food, korzystanie z bufetów all-you-can-eat i inne.

Więcej informacji: https://exchanges.state.gov/jexchanges/programs/swt.html


Więcej informacji znajdziesz na FORUM
Ostatnie tematy w dziale Work&Travel:


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname in /home/klient.dhosting.pl/usa/usa.info.pl/public_html/incl/db_forum.php on line 2

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname (trying to connect via tcp://forum.usa.info.pl.mysql.dhosting.pl:3306) in /home/klient.dhosting.pl/usa/usa.info.pl/public_html/incl/db_forum.php on line 2

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname in /home/klient.dhosting.pl/usa/usa.info.pl/public_html/incl/db_forum.php on line 2
Połšczenie nieudane