Podstawowe informacje o podatkach w USA


Wszystkie osoby pracujące w Stanach Zjednoczonych mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. W zależności od stanu, w którym wykonujesz pracę, zaliczki te wynoszą od 10-20% dochodu. Na szczęście po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu należy złożyć w amerykańskim urzędzie podatkowym (IRS) deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców, z której wynika, w jakiej wysokości zwrot się należy.

Amerykański fiskus potrąca następujące rodzaje podatku:

Podatek federalny (federal tax) - Przeważnie jest to 10% dochodu. Stawka ta rośnie w zależności od wysokości osiągniętych dochodów. Z podatku federalnego zwolnione jest ustawowo pierwsze 4000 USD dochodu (kwota na rok 2015). Od wyższych zarobków trzeba już niestety zapłacić podatek. Wyspecjalizowane firmy, stosując różnego rodzaju odpisy podatkowe, uzyskują pełny zwrot nawet przy dużo wyższych zarobkach.

Podatek stanowy (state tax) - 1-10% dochodu. Podatku tego nie potrącają następujące stany: Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Washington, Wyoming.
Możliwość odzyskania zaliczek zależy od sumy dochodów oraz przepisów podatkowych poszczególnych stanów.

Podatki lokalne (local tax) - 1-2% dochodów. Zaliczki te niestety nie podlegają zwrotowi.

Dodatkowo zdarza się, że pracodawcy potrącają w formie podatku zaliczki na ubezpieczenia zdrowotne (social security tax (FICA) oraz medicare tax). Nie rzadko są to duże kwoty rzędu 10% dochodów. W przypadku studentów pracujących na programach Work&Travel nie ma niestety już możliwości ich odzyskania.


O czym należy pamiętać podczas pobytu w USA?
  1. Podczas pracy w USA sprawdź czy pracodawca nie potrąca Ci zaliczek na podatki Social Security i Medicare. Być może po Twojej interwencji uda Ci się załatwić ich zwrot.
  2. Przed powrotem do kraju koniecznie upewnij się, że pracodawca posiada Twój aktualny adres w Polsce, na który wyśle w styczniu dokument W2 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków).
  3. Na wszelki wypadek zachowaj też ostatnie payslip-y od wszystkich pracodawców oraz zanotuj sobie dokładną nazwę i adres pracodawcy.

Jakie dokumenty będą potrzebne do odzyskania podatku?
  1. Dokument W2 od każdego pracodawcy
  2. W przypadku braku W2 - ostatni payslip wraz z dokładną nazwą i adresem pracodawcy
  3. Kserokopia Social Security Card
  4. Kserokopia wizy (z paszportu)
Kiedy można ubiegać się o zwrot podatku?

O zwrot podatku można ubiegać się po zakończeniu roku rozliczeniowego. Do końca stycznia wszyscy pracodawcy mają obowiązek rozesłać pracownikom dokumenty W2, będące podstawą ubiegania się o zwrot. W styczniu też, IRS publikuje aktualne formularze i tabele podatkowe. Rozliczenia można dokonać w dowolnej chwili w ciągu 3 lat od zakończenia roku podatkowego. Procedura zwrotu podatku federalnego trwa około 3 miesiące a stanowego 3-6 miesięcy.


Jak rozliczyć swoje podatki?Więcej informacji znajdziesz na FORUM
Ostatnie tematy w dziale Zwrot Podatku:


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname in /home/klient.dhosting.pl/usa/usa.info.pl/public_html/incl/db_forum.php on line 2

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname (trying to connect via tcp://forum.usa.info.pl.mysql.dhosting.pl:3306) in /home/klient.dhosting.pl/usa/usa.info.pl/public_html/incl/db_forum.php on line 2

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname in /home/klient.dhosting.pl/usa/usa.info.pl/public_html/incl/db_forum.php on line 2
Połšczenie nieudane